Категории

Очаквайте

EPOX 2000

Двукомпонентен мастик, тиксотропен, без разтворители, на база циклоалифатни амини слабо пожълтяващи, предназначен за залепване и китване на различни типове гранит, мрамор и камъни въобще, вкл. много твърди или кристалинни, както и на конгломерати или строителни материали /мозайка, бетон/.


Двукомпонентен мастик, тиксотропен, без разтворители, на база циклоалифатни амини слабо пожълтяващи, предназначен за залепване и китване на различни типове гранит, мрамор и камъни въобще, вкл. много твърди или кристалинни, както и на конгломерати или строителни материали /мозайка, бетон/. Повишената адхезия позволява китване, залепване и поправки по вертикални повърхности, където не би била възможна
употребата на мастик с нисък вискозитет. Непроменящ качествата си при лоши атмосферни условия и с висока устойчивост по отношение на разтвори, алкали и киселини, вкл. морска вода.

Предназначен предимно за работа върху вертикални повърхности.
Течната версия е подходяща за китване на дамари и пукнатини по гранитни повърхности или за корекция на подове преди механичното им полиране. Може да бъде използван и за запълване на дупки и други несъвършенства по повърхността.

Частите за залепване или китване трябва да бъдат чисти, напълно сухи и обезпрашени. Ако е възможно – награпавете ги. Смесете старателно двата компонента в съотношение 2:1 /А:В/ , като използвате малки количества от продукта, за да избегнете прекалено бързата реакция /т.н.ефект “маса” препоръчително количество- 250 – 350гр. Така приготвената смес има трайност 20-25 min.при 20° С, която е  по-голяма при по-нискаТ° на околната среда и респективно по-малка, ако температурата е по-висока. Влажността на въздуха също влияе върху времето за реакция, следователно не е препоръчително използването на продукта при висока влажност на въздуха , както и при Т° по-ниска от 10° С.
Към механично полиране на третирания материал може да се пристъпи след 14-16 часа.
Пълна полимеризация настъпва след 7-8 дни /при Т 20С/. 

ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИМСТВА:
-    Ниска тенденция за пожълтяване;
-    Безцветен, прозрачен;
-    Залепване, устойчиво на атмосферни влияния;
-    Отлична устойчивост на алкали, следователно подходящ за залепване на бетонови повърхности;
-    Подходящ за залепване на газонепропускливи материали, тъй като не съдържа разтворители;
-    Отлична смола за стратификация /напластяване/ за производство на елементи, тип „сандвич“;
-    Подходящ за залепване на материали, чувствителни към разтворители;
-    Нямат емисия С.О.V. /летливи органични компоненти/, съгласно нормите на европейския стандарт.

СЪВЕТИ ПРИ УПОТРЕБА:
-    Не използвайте мастика при температури по-ниски от 10С, тъй като е вероятно недостатъчно втвърдяване или непълна катализа;
-    Влажността на въздуха може да промени времето за реакция; не е препоръчителна употребата при висока влажност на въздуха;
-    Използването на катализатор, в количества извън препоръчаните, може да доведе до невъзможност за катализа или да провокира  промени в цвета на смолата;
-    Използването  на повече от 5% оцветител-паста, може да компрометира адхезивността /силата за слепване/ на продукта;
-    Частта А и частта В на продукта трябва да бъдат загребвани от контейнерите, с различни шпатули;
-    Сгъстеното или втвърдено количество готов продукт, не трябва да се използва;
-    Използваните инструменти могат да се почистят с нитратен разредител;
-    Преди употреба прочетете внимателно инструкциите на етикета и направете предварителна проба.

Указанията в тази инструкция, не заменят преценката на професионалния потребител, който сам трябва да направи избор на правилния продукт и начин на приложение при всеки  случай, пред който е изправен. Преди всяко приложение е необходимо да се направи тест за съвместимост с материалите и условията на средата, за които  е предназначен. Доставчикът, като неприсъстващ по време на прилагането, не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер /в това число преки или косвени щети на хора, неща, околна среда, дейности или процес на работа/, в резултат на подбора и прилагането на продукта, защото те представляват свободен и информиран избор на ползвателя.

ЕПОХ 2000 - Паста 

Вид

паста тиксотропна

Цвят

прозрачен, бял, сламен, черен

Миризма

характерна

Обемно тегло при 20° С

1,13 +/-0,02 част А - смола
1,10 +/- 0,02 част В - катализатор

Разтворимост във вода

неразтворим

рН

неопределим

Вискозитет на сместа А+В

3200 cPs

Отношение за катализа

2:1

Твърдост след 24 часа

78-80 Shore D дебелина 5мм

Залепване върху камък

Кохезионно скъсване 4-7 МРа

Прегъване в 3 точки / EN ISO178/

Якост на счупване 80МРа, Модул 1620 МРа

Якост на опън / EN ISO 527-1/

Якост на счупване 56МРа

Устойчивост на UV лъчи

Лампа SPECTRONICS ЕNF260CFE

  • Дълги вълни 365nm

добра /като след 24ч./

  • Къси вълни 254nm

добра /като след 24ч./

Устойчивост на химични агенти:

Разтвор готварска сол 10%
Морска водa
Амоняк 10%
Сода каустик 10%
Солна киселина 10%
Въглеводороди

Трайност при 20° С

24 месеца в собствената опаковка, далеч от източници на топлина, влажност и слънчева светлина

 

ЕПОХ 2000 - Течен

Вид

течен

Цвят

прозрачен

Миризма

характерна

Обемно тегло при 20° С

част В - катализатор

1,15 +/-0,02 част А - смола 1,05 +/- 0,02

Разтворимост във вода

неразтворим

рН

неопределим

Вискозитет на сместа А+В

1400 cPs

Отношение за катализа

2:1

Твърдост след 24 часа

78-80 Shore D дебелина 5мм

Залепване върху камък

Кохезионно скъсване 4-7 МРа

Прегъване в 3 точки /EN ISO178/

Якост на счупване 66МРа

Модул 1740 МРа

Якост на опън/EN ISO 527-1/

Якост на счупване 42МРа

Устойчивост на UV лъчи

Лампа SPECTRONICS ЕNF260CFE

  • Дълги вълни 365nm

добра /като след 24ч./

  • Къси вълни 254nm

добра /като след 24ч./

Устойчивост на химични агенти:

Разтвор готварска сол 10%

Морска вода

Амоняк 10%

Сода каустик 10%

Солна киселина 10%

Въглеводороди

Трайност при 20° С

24 месеца в собствената опаковка далеч от източници на топлина влажност и слънчева светлинаВсички полета със звездичка (*) са задължителни.