Шлайфане

Шлайфане


ШЛАЙФАНЕ е сложен процес, който изисква отлично познаване на различните видове каменни облицовки.

Процесът шлайфане е поредица от няколко стъпки:

Фрезоване (изравняване-нивелиране) на подовата настилка – това премахва както по-високите и ниски ръбчетата на плочите по пода, така и създалите се драскотини, мръсотия и други нежелани дефекти, като белези по облицовката от продължително ходене в една зона (трафик зона), местене на мебели и други манипулации които са нарушили повърхностния слой на облицовката.

Китване на облицовката – с полиестерен или епоксиден кит се попълват всички каверни, пукнатини, дупчици или липсваща фуга. Целта е получаване на идеална еднородна облицовка.

Шлайфането отнема от най-горният слой на повърхността, като едновременно с това придава и гладкост. За разлика от фрезоването, шлайфането има за цел да подготви камъка за завършващият етап на процедурата, мат или огледална полирана повърхност.